Bize Ulaşın... Mevzuat... Faaliyetlerimiz... Fındık ve Çeşitleri... Hakkımızda... Anasayfa'ya Dön…
Kimler Yararlanabilir ? Hizmet Verdiğimiz Bölgeler Tarım Danışmanlık Hizmetimiz

FINDIKTA KÜLLEME HASTALIĞINA DİKKAT !!

FINDIKTA KÜLLEME HASTALIĞI İÇİN KÜLTÜREL MÜCADELE YAPILMALI

Fındık bitkisinin önemli hastalıklarından olan külleme, fındık yapraklarının genellikle alt yüzeylerinde gelişme sezonunun ortasından sonuna doğru olan dönemde beyaz renkte görülür. Başlangıçta küçük (3-6 mm) ve tozlu beyaz olan koloniler sonuçta yaprağın tamamını sarar. Yaprak yeşil rengini ve parlaklığını kaybederek matlaşır. Daha sonra yapraklar giderek kahverengileşmeye, gevrekleşmeye ve kıvrılmaya başlar. Bu şekilde hastalığa yakalanan yapraklar vaktinden önce dökülürler.

Hastalık doğrudan ürüne zarar vermediği için önemli bir ekonomik kayba sebep olmaz. Ancak yaprakların vaktinden önce dökülmesine neden olarak, fındıkveriminden çok kalitesini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca hastalıklı yapraklar fizyolojik faaliyetlerini sağlıklılar kadar sürdüremeyecekleri için o yılın sürgünlerinin pişkinleşmesini engelleyebilir ve bu durumun uzun yıllar devam etmesi durumunda da dallarda gelişme geriliği görülebilir.

Hastalık rüzgarla yayılır. Hastalık etmeni yere dökülen yapraklarda kışlar. İlkbaharda üreme sporları normal büyülüğünü almış fındık yapraklarını enfekte ederek hastalığı başlatır. Hastalık ülkemizde fındıkta en çok rastlanan fungal hastalık olup bazı alanlarda yıllara göre % 70 ve hatta % 100 'lere varan oranlarda tespit edilmiştir.

Kültürel mücadele olarak; Enfeksiyon kaynaklarının azaltılması için dökülen yapraklar yok edilmelidir. Küllemeyle bulaşık dip sürgünleri temizlenerek bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Budama iyi bir hava sirkülasyonu ve güneşlenme sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Fındık zurufları direk bahçeye atılmamalı. İçerisine azotlu gübre ve kireç katılarak bir yıl süreyle bekletilerek kompost haline getirildikten sonra bahçeye verilmelidir.

Kimyasal mücadele olarak;

Birinci ilaçlama: önceki yıllarda hastalığın yoğunluğuna göre belirlenmelidir. Hastalık bahçelerde ilk defa çıkıyorsa, belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise, belirtiler görülmeden önce o yılın sürgünleri 25-30 cm olduktan ve yapraklar normal büyüklüğünü aldıktan sonra ilk ilaçlama yapılmalıdır.

İlaçlamalarda Bakanlığımızca geçici tavsiyesi bildirilen Bitki Koruma Ürünlerinden herhangi biri (Fluopyram 200 g/l+Tebuconazole 200 g/l SC aktif maddeli BKÜ 100 litre suya 25 mİ, Triadimenol % 50 EW aktif maddeli BKÜ 100 litre suya 100 mİ ve Kükürt 800 g/l SC aktif maddeli BKÜ de 100 litre suya 400 mİ) kullanılmalıdır.

İkinci ve diğer ilaçlamalarda; kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak, enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar ilaçlamalara devam edilmelidir.